Wystąpił wyjątek krytyczny

Date: 2015-11-26 11:28:30
File: /application/gekosale/router.class.php in line: 157
User error message: Nie odnaleziono kontrolera: kategoriaController
Orginal error message: 
Trace: 
#0 /application/gekosale/app.class.php(301): Router->controllerLoader()
#1 /index.php(146): App::Run()
#2 {main}
----------------------------------------END