Wystąpił wyjątek krytyczny

Date: 2014-12-19 05:37:23
File: /application/gekosale/router.class.php in line: 157
User error message: Nie odnaleziono kontrolera: kategoriaController
Orginal error message: 
Trace: 
#0 /application/gekosale/app.class.php(301): Router->controllerLoader()
#1 /index.php(149): App::Run()
#2 {main}
----------------------------------------END